algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Phriya Sleepwear S.R.L .. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Phriya Sleepwear S.R.L .. Phriya Sleepwear S.R.L. biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en / of door iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is gesteld door hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsen, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van services. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform aan waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen.


SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige deze site te laten gebruiken.
< br> U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen worms, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een tussentijdse beëindiging van uw Service.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de service te weigeren. < br>
U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig ander deel van de Service of contact op de website waardoor de dienst wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van.

De in deze overeenkomst gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. >
SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service te allen tijde te wijzigen of stop te zetten ( of een deel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving op enig moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.
< br>
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkt aanbod hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op website staan accuraat te weergeven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computerscherm in welke kleur dan ook accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of jurisdicties te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie onze retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden noch input.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of voortvloeiend uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bent bekend met en keurt de voorwaarden goed waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe provider (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website ( inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. < br>
We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of inzendingen zonder een verzoek van ons verzendt, zoals creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), dan gaat u ermee akkoord dat we de content op elk moment, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden en vertalen. Dit geldt ook voor opmerkingen die u ons via andere medium toestuurt. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch ,obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van een andere partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er moet geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spammen, phishen, pharming, voorwendselen, spider, crawling of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen of vertegenwoordigen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, op tijd, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval is Phriya Sleepwear SRL, en onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde partijen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de services of producten verkregen bij het gebruik van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als een resultaat van het gebruik van de service of van enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien u op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan ​​door de wet.


< br> SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Phriya Sleepwear SRL schadeloos te stellen, te verdedigen en niet verantwoordelijk te houden en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, niet verantwoordelijk te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten, of uw schending van een wet of rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.


SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons wordt beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft nagelaten te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze voorziening.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot Service vormt de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Service, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst met betrekking tot de Service vormt de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Service, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT < / strong>

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services leveren, zijn bestuurd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Constantin Brancusi 186 ap10, Cluj Napoca, CJ, 400462, Roemenië.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen. van dienst door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website en service, na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@phriya.com.